การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศไทย

หน่วยงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2009-03-19
สถานที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพ
Download