โครงการศึกษาวิจัยระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

หน่วยงานกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2010-03-31
สถานที่ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
Download