ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ครึ่งแรกปี 2553

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2010-12-20
Download