นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายเช็ค

หน่วยงานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยการ สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่2011-01-27
สถานที่ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
Download