กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย โดยการสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบาย สาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันที่2011-08-25
สถานที่ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Download