tdri logo
วันที่ : 2012-05-15
จัดโดย : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการจัดทํากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ

นักวิจัย

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด