ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำไทย

ปี1999-08
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิพนธ์ พัวพงศกร, รจิตกนก จิตมั่นชัยธรรม