ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: กระบวนการระงับข้อพิพาท

ปี2004-11
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์