ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

ปี2004-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เบญจมาศ ยศปัญญา