กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา)

ปี2004-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เบญจมาศ ยศปัญญา