พฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ ความคาดหวัง และผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากมุมมองของประชาชน

ปี2005-06
ผู้เขียนอัญชนา ณ ระนอง