การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์พาณิชยกรรม และสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ: ข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ

ปี1998-11