ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: ภาคการค้าระหว่างประเทศ

ปี1999-03
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, จารุณี เติมไพบูลย์, ปนิษฐา พัวพันวัฒนะ