ลุงแจ่มออนแอร์: “ปัญหาเด็ก” แก้ได้ถ้าผู้ใหญ่ยอมรับความจริง กับ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

วันที่2012-11-15
รายการลุงแจ่มออนแอร์

ช่วงที่ 1/4

ช่วงที่ 2/4

ช่วงที่ 3/4

ช่วงที่ 4/4