ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

ปี2012-11-26
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสาวรัจ รัตนคำฟู, สุนทร ตันมันทอง, พลอย ธรรมาภิรานนท์