วิโรจน์ ณ ระนอง: งานสัมมนา “ชะตากรรมคนไทยหลังควบคุมค่าใช้จ่าย 30 บาท 3 ปี”

หน่วยงานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
วันที่2012-11-16

งานนำเสนอของ ดร.วิโรจน์ ณ ระนองในงานสัมมนา “ชะตากรรมคนไทยหลังควบคุมค่าใช้จ่าย 30 บาท 3 ปี” ที่จัดโดย คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

หัวข้อนำเสนอคือ “แช่แข็ง(งบ)สาธารณสุขไทย 3 ปี?”

Download