ทำไมจึงเกิดมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพฯ

ปี1994-04
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร