ประเมินผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดข้าวในฤดูการตลาด 2535-36

ปี1994-5
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา