ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค)

ปี1996-11
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศัย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์