ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)

ปี1996-11
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศัย, ปัทมา ภังคานนท์