สถานีทีดีอาร์ไอ: จับกระแสจาก AEC สู่ RCEP: โอกาสหรือกับดักของประเทศไทย ? กับ วิศาล บุปผเวส

วันที่2012-12-21
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอเรื่อง “จับกระแสจาก AEC สู่ RCEP: โอกาสหรือกับดักของประเทศไทย ?” กับ ดร. วิศาล บุปผเวส

วันที่ 7 ธันวาคม 2555