โครงสร้างและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ปี1990-04
ผู้เขียนราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์