อนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

ปี1993
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ประยงค์ เนตยารักษ์, วรวุฒิ หิรัญรักษ์, หัทยา เนตยารักษ์, อัมมาร สยามวาลา