งานศึกษาและวิจัยตามโครงการประเมินผลการออกสำรวจผู้เสียภาษีของสรรพากรเขตพื้นที่ และสรรพากรจังหวัด

ปี1995-03
ผู้เขียนProf. Bev Dahlby, ดวงมณี เลาวกุล, นิพนธ์ พัวพงศกร, ผู้เสียภาษี, สมชาย สุขสิริเสรีกุล, สรรพากร, อัมมาร สยามวาลา, เศก เมธาสุรารักษ์, โกวิทย์ ชาญวิทยาพงค์