สถานีทีดีอาร์ไอ: ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม กับ เชษฐา อินทรวิทักษ์

วันที่2013-01-30
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ