รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต

ปี2000-11
ผู้เขียนอรพินท์ สพโชคชัย, ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์, พรรณิยา บิณษรี