การศึกษาเชิงนโยบายในการจัดการคนงานต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย: กรณีศึกษา 4 จังหวัด

ปี1996-04
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, เกษมสันต์ จิณณวาโส, ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน, จินางค์กูร โรจนนันท์