สินเชื่อในชนบทประเทศไทย

ปี1991-04
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นิพนธ์ พัวพงศกร, บัณฑิต นิจถาวร, ประยงค์ เนตยารักษ์, เพลินพิศ สัตย์สงวน, เยาวเรศ ทับพันธุ์, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน