ตอบโจทย์: มายาคติกับความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาเซียน กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เสาวรัจ รัตนคำฟู

วันที่2013-01-11
รายการตอบโจทย์ ThaiPBS

ตอน 1/2 ออกอากาศ วันที่ 27 ธันวาคม 2555

ตอน 1/2 ออกอากาศ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ในชื่อ ประเมินไทย…เข้าใจ AEC (2)