เขื่อนแก่งเสือเต้น

ปี1994-04
ผู้เขียนสุธาวัลย์ เสถียรไทย