ผลกระทบข้อตกลง GATT รอบอุรุกวัยต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

ปี1996
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศัย