กติกาอื่นๆ ของแกตต์

ปี1996
ผู้เขียนทัชชมัย ฤกษะสุต