ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อตลาดการประกันภัยและประกันชีวิต

ปี1996
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์, ณัฐชัย บัณยะประภัศร