ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อสินค้าเกษตรในตลาดโลก และภาคเกษตรของไทย

ปี1996
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร