ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน รายงานหลัก เล่มที่ 2

ปี1996
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร