ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (รายงานหลัก เล่มที่ 2 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใต้การเร่งลดภาษี)

ปี1996
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร