ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก)

ปี1996
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศํย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์