กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1989-12
ผู้เขียนพิทยา บวรวัฒนา