กรมส่งเสริมการเกษตร (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1989-12
ผู้เขียนชาติชาย ณ เชียงใหม่