สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1989-12
ผู้เขียนเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์