การบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปี1989-12
ผู้เขียนเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์