การบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1989-01
ผู้เขียนวรเดช จันทรศร