คนจน จนลงอย่างไรจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ปี2000
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน, เทียนสว่าง ธรรมวณิช