สถานีทีดีอาร์ไอ: เสวนากับพระไพศาล วิสาโล “ความสุขกับนโยบายสาธารณะ”

วันที่2013-02-15
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การพัฒนาและเป้าหมายของนโยบายสาธารณะในอดีตและปัจจุบันส่งผลให้มนุษย์เรารวยขึ้น มีบ้าน มีรถและอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าในอดีต การพัฒนาประเทศเพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่ม ความมั่งคั่งหรือสินทรัพย์เพื่อตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น แต่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า ตัวเราและสังคมเรามีความสุข มากขึ้นหรือไม่ ท่ามกลางรายได้ของประเทศและรายได้ต่อหัวประชากรของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แต่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความรู้สึกที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มมาก ขึ้นกลับทำให้เราแข่งขันและเคร่งเครียดกับชีวิตและการงาน

ทางทีดีอาร์ไอได้นิมนต์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต มาร่วมตั้งคำถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่ว่า ความสุขกับนโยบายสาธารณะจะส่งเสริมเกื้อกูลกันได้หรือไม่ และมีปัจจัยอะไรที่ผู้กำหนดนโยบายและนักวิจัยด้านการพัฒนาจะ สามารถร่วมกันคิดเพื่อกำหนดเป้าหมายและคำนิยามของคำว่า ‘การพัฒนา’ ต่อ ไปในอนาคต