สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย Non-Performing Loans (NPL) and Debt Restructuring in Thailand

ปี2002-09
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์