การตั้งราคาน้ำประปาและค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียอย่างครบถ้วน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ปี1995