การจัดสรรคลื่นความถี่ (การวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”)

ปี2003-03
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร