สภาพตลาดโทรคมนาคมในต่างประเทศและประเทศไทย

ปี2002-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร