ประสบการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้าในต่างประเทศ

ปี2006-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, นารดา ลักขณาชัย