ผลกระทบจากนโยบายการแทรกแซงราคาน้ำมัน

ปี2007-04
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล