กทช. กับความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

ปี2010
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์