ความเป็นอิสระของทีวีสาธารณะ และการถ่ายทอดวาทกรรมและปฏิบัติการจิตวิทยาของรัฐ: กรณีศึกษาการชุมนุมทางการเมืองในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553

ปี2012
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง