คม ชัด ลึก: กู้ 2 ล้านล้าน…”บาด” ไทย กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2013-03-28
รายการคม ชัด ลึก

ออกอากาศ วันที่ 28 มีนาคม 2556